روز کارگر

آغاز هفته کارگر بر تمامی زحمتکشان کارگر مبارک

در هفته کارگر کارگران عزیز که در طول یک ماه حداقل ٢٨۵٠٠٠٠ ریال  حقوق دریافت می نمایند که باید:

اجاره خانه

کرایه تاکسی واتوبوس

وخرید مایحتاج زندگی

.....

ودر نهایت کنار آمدن با خط فقر اعلامی از سوی دولت خدمت گزار جناب آقای دکتر احمدی نژاد  که مبلغ ناچیز ٨۵٠٠٠٠٠ریال می باشد منابع  رسمی البته غیر رسمی کمی حدود ١۵٠٠٠٠٠٠ ریال می باشد کنار بیایند وبرای بالندگی وسرفرازی وعزت مسئولین محتر وسرمایه داران که حافظان و ولی نعمتان مردم ودولت می باشند کنار بیاییند نکند خدای ناکرده بی حرمتی و..... به این نور چشمان دولت خدمت گزار ومسئولینی که با حداقل حقوی معادل  خط فقر(منابع غیر رسمی ) به زندگی سراسر زیبا  بدونه پرداخت کرایه خانه کرایه اتومبیل و.... روزگار را سپری می نماییند واز ترس اینکه مبادا خدای ناکرده به این مردم ستمی روا شود ویا اینکه نگرانی از نا امنی در جامعه داشته باشند با اسکورت حداقل ۴ خودرو لوکس حداقل قیمت ... به تردد می پردازند ونمایندگان خود را در مجلس و... دل آزرده نمایید امید است روزی رسد که تمامی مردم زیر خط فقر در حکومت عدل اسلامِِِِِِِِِِِِِِِی در پناه گرگان دیو صفت و.... با آرامی روانه قبرستان شوند تا نکند از حقوق وپاداش و... مسئولن چیزی کم شود ....

محرومان ومستضعفان ولی نعمتان ما هستند دراول انقلاب بین سالهای ١٣۵٧ تا ١٣۶٨

مجرمان اقتصادی ومستکبران ... ولی نعمتان ما هستند  در سال ١٣٨٨

/ 1 نظر / 21 بازدید
زهرا

سلام به من هم سر بزنید خوشحال می شوم.