...

... در دنیایی که نامردان عصا از کور می دزدند ...
... من از خوش باوری آنجا محبت جستجو کردم ...

/ 0 نظر / 20 بازدید