شهید غلامعلی‌ باغانی

شهید غلامعلی‌ باغانی نام پدر:رجبعلی‌ محل تولد:شهرستان سبزوار تاریخ تولد:14/02/24 تاریخ شهادت :04/12/65 محل شهادت : منطقه : مسؤلیت :امدادگر-بهیار-پرستار شغل : عضویت : کادر یگان: گلزار :بهشت‌شهدا کد شهید:6504842

/ 0 نظر / 22 بازدید