انتخابات

٧ پرسش از ۴ کاندید در زمان مسئولیتشان

١ سردار سرلشگر پاسدار دکتر محسن رضایی : از پسرتان چه خبر و در ماجرای  هدف قرارگرفتن هواپیمای مافربری چه کردید ؟

٢-جناب آقای مهندس میر حسین موسوی  : در زمان نخست وزیری شما هواپیمای مسافربری هدف قرار گرفت وشما فقط سکوت کردید ویا در ماجرای کشتار حجاج ایرانی هم سکوت کردید  چرا ؟

٣ حضرت حجت السلام والمسلمین کروبی : در زمان ریاست شما بر مجلس چرا خواستار  لغو قانون اعدام کودکان نشدید ولی در شعار انتخاباتی خود گفتید که لغو خواهید کرد. وچرا در زمان مدیریت شما بر سازمان حج کشتار بیرحمانه حجاج ایرانی رخ داد ؟

۴دکتر محمود احمدی نژاد : چرا دست مفسدان اقتصادی را برای مردم رونکردید چرا فقط ....

/ 0 نظر / 18 بازدید