میر حسین موسوی

جناب آقای میر حسین موسوی دراولین برنامه  برنامه تبلیغی خود در تلویزیون گفت ما باید به سرمایه داران وتجار وکارخانه داران بها بدیهم چون اینها درد مردم فقیر را می فهمند
یا ایشان فقیر را نمی شناسند یا ...

راستی این ٢٢ سال کجا بودند ؟

/ 2 نظر / 17 بازدید
متن حادثه

سلام برمخالف من.چرا ناراحت میشی اخوی.شاید هم شنیدن واقعیت تلخ است

علی اصل‌روستا

باور دارم که آن چه گفته اید از سر دلسوزی است. آفرین بر شما سؤال شما به‌جاست. و اما سؤال من! آقای موسوی آیا اگر نتوانید کابینه‌تان را آن‌گونه که دلخواه شما ست تعیین کنید، باز هم استعفا خواهید داد؟