دروغ

دروغ گویی بد است اما ؟

اگر آقای سردار رویانیان در رابطه با برخورد با مسافر بر های شخصی بگویید  بد نیست

اگر آقایان در رابطه با تورم بگویند بد نیست

اگر آقای موسوی وکروبی بخاطر خود نمایی بگویند بد نیست

اگرآقایان ...... در وبلاگهای  خود هیچ حرفی در رابطه با شهادت سرداران شهید در سیستان نزنند ولی در رابطه با کشته شدن ویا شکنجه شدن به دروغ یک یا چند نفر بزنند بد نیست

اگر مردم را بخواهیم به خیابان ها بکشانیم برای فنا شدن بد نیست

/ 1 نظر / 20 بازدید
mitra

salam khoshhal misham be man ham sar bezani